Gạch ngói » Ngói Đất Việt

Ngói màu Nippon sóng lớn xanh lá

Hãng sản xuất     Công ty CP Gốm Đất Việt Kích thước     424×335mm Số lượng sử dụng (viên/m2)     9 Trọng lượng     4 kg Độ hút nước     8

Ngói màu Nippon sóng nhỏ xanh mực

Hãng sản xuất     Công ty CP Gốm Đất Việt Kích thước     424×335mm Số lượng sử dụng (viên/m2)     9 Trọng lượng     4 kg Độ hút nước     8

Ngói màu Nippon sóng lớn đỏ tươi

Hãng sản xuất     Công ty CP Gốm Đất Việt Kích thước     424×335mm Số lượng sử dụng (viên/m2)     9 Trọng lượng     4 kg Độ hút nước     8

Ngói mũi sò HP 091

Hãng sản xuất     Công ty CP Gốm Đất Việt Số lượng sử dụng (viên/m2)     22

Ngói HP 087

Hãng sản xuất     Công ty CP Gốm Đất Việt Số lượng sử dụng (viên/m2)     22

Ngói con sò Gốm Đất Việt NCS 65

Hãng sản xuất     Công ty CP Gốm Đất Việt Kích thước     250 x 150 x 13 Số lượng sử dụng (viên/m2)     25 Trọng lượng     1kg Độ hút nước     5