Gạch ngói » Ngói Đông Á

Ngói chạc 4 Đông Á

Hãng sản xuất     Công ty TNHH Gốm Đông Á

Ngói tiểu viền Đông Á

Hãng sản xuất     Công ty TNHH Gốm Đông Á

Ngói Mũi Hài Đông Á

Hãng sản xuất     Công ty TNHH Gốm Đông Á Trọng lượng     1 kg

Ngói tráng men Đông Á

Hãng sản xuất     Công ty TNHH Gốm Đông Á Trọng lượng     2 kg

Ngói vảy cá nhỏ Đông Á

Hãng sản xuất     Công ty TNHH Gốm Đông Á Trọng lượng     1 kg

Ngói vảy cá lớn Đông Á

Hãng sản xuất     Công ty TNHH Gốm Đông Á Trọng lượng     2 kg