Gạch ngói » Ngói Đông Á

gach-ngoi-79

Ngói chạc 4 Đông Á

Hãng sản xuất     Công ty TNHH Gốm Đông Á

gach-ngoi-78

Ngói tiểu viền Đông Á

Hãng sản xuất     Công ty TNHH Gốm Đông Á

gach-ngoi-77

Ngói Mũi Hài Đông Á

Hãng sản xuất     Công ty TNHH Gốm Đông Á Trọng lượng     1 kg

gach-ngoi-76

Ngói tráng men Đông Á

Hãng sản xuất     Công ty TNHH Gốm Đông Á Trọng lượng     2 kg

gach-ngoi-75

Ngói vảy cá nhỏ Đông Á

Hãng sản xuất     Công ty TNHH Gốm Đông Á Trọng lượng     1 kg

gach-ngoi-74

Ngói vảy cá lớn Đông Á

Hãng sản xuất     Công ty TNHH Gốm Đông Á Trọng lượng     2 kg