Gạch ngói » Ngói Đồng Nai

Ngói chạc ba Đồng Nai N03.01

Hãng sản xuất     Công ty gạch ngói Đồng Nai Kích thước     308 x 381 x 15 Trọng lượng     3.4

Ngói Cooper Đồng Nai N15

Hãng sản xuất     Công ty gạch ngói Đồng Nai Kích thước     400 x 144/119 x 58/42 Số lượng sử dụng (viên/m2)     36 Trọng lượng     1.4

Ngói nóc Đồng Nai N03

Hãng sản xuất     Công ty gạch ngói Đồng Nai Kích thước     386 x 193 x 15 Trọng lượng     2.5

Ngói tiểu Đồng Nai N04

Hãng sản xuất     Công ty gạch ngói Đồng Nai Kích thước     180 x 90/63 x 8 Số lượng sử dụng (viên/m2)     35 Trọng lượng     0.5

Ngói Đồng Nai 20-N02

Hãng sản xuất     Công ty gạch ngói Đồng Nai Kích thước     360 x 230 x 12 Số lượng sử dụng (viên/m2)     20 Trọng lượng     2.5