Gạch ngói » Ngói Hoàng Hà

Ngói màu tráng men Hoàng Hà

– Kích thước: 190 x 150 x 12 – Trọng lượng: 0.8

Ngói nóc tiểu Hoàng Hà

– Kích thước: 200x100x8 – Trọng lượng: 0.45

Ngói màn Hoàng Hà

– Kích thước: 190 x 150 x 12 – Trọng lượng: 0.8

Ngói hài cổ Hoàng Hà

– Kích thước: 250x150x12 – Số lượng sử dụng (viên/m2) : 65 – Trọng lượng: 0.9

Ngói con sò Hoàng Hà

– Kích thước: 250x150x12 – Số lượng sử dụng (viên/m2) : 65 – Trọng lượng: 0.9