Gạch ngói » Ngói Hỷ Phát

Ngói sóng lớn Hỷ Phát HP03

– Kích thước: 424 x 335 mm – Số lượng sử dụng (viên/m2)     9 – Trọng lượng     4 – Độ hút nước     8

Ngói sóng lớn Hỷ Phát NK07

– Kích thước: 424 x 335 mm – Số lượng sử dụng (viên/m2)     9 – Trọng lượng     4 – Độ hút nước     8

Ngói sóng lớn Hỷ Phát NK03

– Kích thước: 424 x 335 mm – Số lượng sử dụng (viên/m2)     9 – Trọng lượng     4 – Độ hút nước     8

Ngói sóng lớn Hỷ Phát NK09

– Kích thước: 424 x 335 mm – Số lượng sử dụng (viên/m2)     9 – Trọng lượng     4 – Độ hút nước     8

Ngói phẳng Hỷ Phát NP02

– Hãng sản xuất: Hỷ Phát – Kích thước: 484 x 320mm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 4 kg – Độ hút nước: 8

Ngói nóc Hỷ Phát

– Kích thước     380 x 210mm – Số lượng sử dụng (viên/m2)     9 – Trọng lượng     3 kg – Độ hút nước     8