Gạch ngói » Ngói Lai Châu

Ngói Acdoa LC07

– Hãng sản xuất: Công ty Cổ Phần Đá Lai Châu – Kích thước: 16×24

Ngói SD 16×24

– Hãng sản xuất: Công ty Cổ Phần Đá Lai Châu – Kích thước: 16×24

Ngói SD 13×20

– Hãng sản xuất: Công ty Cổ Phần Đá Lai Châu – Kích thước: 13×20