Gạch ngói » Ngói Lama

Ngói màu Lama Nâu L103

– Kích thước: 42cm x 33 cm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 10 – Trọng lượng: 4.3 kg

Ngói màu Lama Đỏ L102

– Kích thước: 42cm x 33 cm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 10 – Trọng lượng: 4.3 kg

Ngói màu Lama Đen L10

– Kích thước: 42cm x 33 cm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 10 – Trọng lượng: 4.3 kg

Ngói Lama mầu Xanh lá L501

– Kích thước: 42cm x 33 cm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 10 – Trọng lượng: 4.3 kg

Ngói màu Lama Xám L105

– Kích thước: 42cm x 33 cm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 10 – Trọng lượng: 4.3 kg