Gạch ngói » Ngói MATEC

Ngói màu xanh rêu MTC-GN17

– Kích thước: 424 mm x 337 mm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 4kg/viên = 40kg/m2

Ngói màu đỏ tươi MTC-RD10

– Kích thước: 424 mm x 337 mm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 4kg/viên = 40kg/m2

Ngói màu nâu MTC-N02

– Kích thước: 424 mm x 337 mm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 4kg/viên = 40kg/m2