Gạch ngói » Ngói Mega VietNam

Ngói chạc ba chữ T MG – NMCT

– Hãng sản xuất: Công ty CP Công nghiệp MEGA VIETNAM – Xuất xứ: Việt Nam

Ngói cuối nóc MG – NMNCN

– Hãng sản xuất: Công ty CP Công nghiệp MEGA VIETNAM – Xuất xứ: Việt Nam

Ngói chạc ba chữ Y MG -NMCY

– Hãng sản xuất: Công ty CP Công nghiệp MEGA VIETNAM – Xuất xứ: Việt Nam

Ngói bò nóc MG – NMNBN

– Hãng sản xuất: Công ty CP Công nghiệp MEGA VIETNAM – Xuất xứ: Việt Nam

Ngói màu xanh tím MG – NMXT

– Kích thước: 424 mm x 337 mm – Trọng lượng: 4kg/viên

Ngói màu xanh cửu long MG – NMXCL

– Kích thước: 424 mm x 337 mm – Trọng lượng: 4kg/viên