Gạch ngói » Ngói Nakamura – HP

gach-ngoi-54

Ngói màu Nakamura- HP sóng nhỏ N04

- Hãng sản xuất: Nakamura-HP – Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 3,5

gach-ngoi-53

Ngói màu Nakamura- HP sóng nhỏ N0

- Hãng sản xuất: Nakamura-HP – Số lượng sử dụng (viên/m2): 9 – Trọng lượng: 3,5

gach-ngoi-52

Ngói màu Nakamura- HP sóng lớn NK04

- Hãng sản xuất:     Nakamura-HP – Kích thước: 425mmx350mm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 8 – Trọng lượng :    ~3.7kg

gach-ngoi-51

Ngói màu Nakamura- HP sóng lớn NK02

- Hãng sản xuất:     Nakamura-HP – Kích thước: 425mmx350mm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 8 – Trọng lượng :    ~3.7kg

gach-ngoi-50

Ngói màu Nakamura- HP sóng lớn NK01

- Hãng sản xuất:     Nakamura-HP – Kích thước: 425mmx350mm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 8 – Trọng lượng :    ~3.7kg

gach-ngoi-49

Ngói phẳng Nakamura- HP NP04

- Hãng sản xuất:     Nakamura-HP – Kích thước: 484MM-320MM – Số lượng sử dụng (viên/m2): 9