Gạch ngói » Ngói Phú Điền

Ngói đất nung mũi hài – Phú Điền

Kích thước:     150 x 150 x 12 Nguồn nguyên liệu đất sét chất lượng cao, được ngâm ủ kỹ trong vòng 3 – 6 tháng, Hệ thống đùn nén và lò nung kỹ thuật cao, Khả năng chịu lực cao. TCVN 1450:1998  và TCN 1451:1998.

Ngói đất nung mũi tên A1 – Phú Điền

Kích thước:     345 x 212 x 20 Nguồn nguyên liệu đất sét chất lượng cao, được ngâm ủ kỹ trong vòng 3 – 6 tháng, Hệ thống đùn nén và lò nung kỹ thuật cao, Khả năng chịu lực cao. TCVN 1450:1998  và TCN 1451:1998.

Ngói đất nung úp nóc – Phú Điền

Kích thước     386 x 193 x 15 Nguồn nguyên liệu đất sét chất lượng cao, được ngâm ủ kỹ trong vòng 3 – 6 tháng, Hệ thống đùn nén và lò nung kỹ thuật cao, Khả năng chịu lực cao. TCVN 1450:1998  và TCN 1451:1998.