Gạch ngói » Ngói PRIME

Ngói nóc Classy PRIME – 08.1839.05.01.000

– Hãng sản xuất: Tập đoàn PRIME Group – Kích thước: 180mm x 390mm – Số lượng sử dụng (viên/m2): 3 – Trọng lượng : 2,2kg/viên

Ngói lợp PRIME – 08.3440.01.01.000

– Hãng sản xuất: Tập đoàn PRIME Group – Kích thước: 335mm x 390mm – Số lượng sử dụng (viên/m2):     11 – Trọng lượng : 3,8kg/viên

Ngói sò PRIME – 08.1719.11.02.002

– Hãng sản xuất: Tập đoàn PRIME Group – Kích thước: 170x190x10 (mm) – Số lượng sử dụng (viên/m2): 160 – Trọng lượng:      0.7 kg/viên

Ngói sò PRIME – 08.1719.11.02.001

– Hãng sản xuất: Tập đoàn PRIME Group – Kích thước: 170x190x10 (mm) – Số lượng sử dụng (viên/m2): 160 – Trọng lượng:      0.7 kg/viên

Ngói lợp cao cấp PRIME – 08.2839.02.02.007

– Hãng sản xuất: Tập đoàn PRIME Group – Kích thước: 280x390x12 (mm) – Số lượng sử dụng (viên/m2): 14 – Trọng lượng: 3.1 kg/viên