Gạch ngói » Posts tagged with "cửa hàng VLXD"

Doanh nghiệp vật liệu: Tìm lối ra bằng đường ngách

Để cầm cự và chờ đợi thị trường bất động sản hồi phục, các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh VLXD đang phải tìm lối ra bằng thị trường ngách. Doanh nghiệp phía Nam chờ Bất động sản hồi phục Dạo một vòng quanh các cửa hàng VLXD ở Tp.HCM, theo ghi nhận của […]