Gạch ngói » Posts tagged with "Hội VLXD"

Xi măng Việt đang bị thôn tính?

Trong tình thế khó khăn của ngành xi măng, Hội VLXD kiến nghị không để các Tập đoàn xi măng nước thôn tính các nhà máy xi măng lớn có lợi thế cạnh tranh, công nghệ tiên tiến, có địa thế ảnh thưởng tới an ninh quốc gia… Sau khi họp thường niên mở rộng […]